Styrelsen i föreningen arbetar för att vårda föreningens egendom väl. Vi utgår från den framtagna underhållsplanen som i första hand berör de närmaste åren från 2022 och framåt.

Installation av solcellsanläggning på våra hustak har genomförts med Svea Solar AB som entreprenör 2019.

20 stycken laddplatser installerades hösten 2022. Waybler är vår leverantör.

Beslut togs i maj 2019 att ta in nya entreprenörer för trädgård, snöröjning och trappstädning. När det gäller trädgård och snöröjning har vi valt en entreprenör som heter Crafttech AB och har sitt säte i Vallentuna samt Städhuset som städar våra trapphus och även ombesörjer entrémattor i våra portar under vinterhalvåret.