Kollektivt bostadsrättstillägg

Föreningen kommer att from den 1 juli 2024 ha ett bostadsrättstillägg, som gäller kollektivt dvs för alla medlemmar. Vi har alla därmed ett skydd enligt nedan länkade produktblad och villkorsbilaga. Detta är ett tillägg till den fastighetsförsäkring, som vi valt, från vår intresseorganisation Bostadsrätterna, som erbjuder bostadsrättsföreningar en gruppförsäkring hos Folksam.

Detta kollektiva tillägg är ett väl avvägt och, som vi bedömt, bra skydd, men kanske ändå i vissa fall inte täcker allt som du har i din nuvarande privata försäkring.Det är ditt eget ansvar att jämföra och ta beslut om skyddet i detta kollektiva bostadsrättstillägg är tillräckligt bra för dig eller om du även vill behålla det du har i dag.

Klicka här för att läsa mer om föreningens Försäkring

Klicka här för att läsa mer om vårt gemensamma Bostadsrättstillägg

 

Har du frågor så hör av dig till oss på info@brfskogsbrynet.se
Styrelsen Brf Skogsbrynet