Minol Mätteknik AB 

Avläsning av vårt varmvatten kommer att betalas med en schablon enligt nedan med aviseringen från april-juni 2020 och fram till december 2020. Justeringen kommer för år 2020 att ske med aviseringen i april-juni 2021, sedan löper det på med hela året för avläsningen i april-juni 2022 osv

Månadsavisering för varmvatten kommer att vara för 2020 bostadsrättsinnehavare:

2:or betalar 50 kr/månad

3:or betalar 100 kr/månad

4:or 93 kvm och 100 kvm betalar 200 kr/månad

4:or 109 kvm betalar 250 kr/månad