Minol Mätteknik AB 

Vårt varmvatten betalar vi månadsvis med en schablon enligt nedan. Avräkning och justering för året kommer att ske andra kvartalet året efter. 2023-års varmvattenförbrukning justeras alltså under andra kvartalet 2024.

Observera att vid försäljning/köp kommer justeringen att göras på avierna för den medlem som innehar lägenheten kvartal 2 året efter själva förbrukningsåret.

Månadsavisering för varmvatten kommer tillsvidare vara för:

2:or 50 kr/månad

3:or 100 kr/månad

4:or 93 kvm och 100 kvm 200 kr/månad

4:or 109 kvm 250 kr/månad