Årsredovisning 2018

Stadgar

Vem ansvarar för underhållet

Trivselregler

Allmänt

 • Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder el.dyl. från fönster och  balkong.
 • Spiller du i trappa eller hiss ska du torka upp. Använd endast vatten.
 • Det är förbjudet att röka i trapphus, hiss, förråd eller andra gemensamma utrymmen. Om du röker på balkong eller gård ska du ta hand om fimpar, som slängs ordentligt släckta i sopkärl.
 • Pga brandrisk får det inte finnas något utanför din dörr, t.ex. barnvagnar, rollatorer, cyklar, mattor eller annat. Trapphuset är din brandväg och måste vara framkomligt. Det finns förråd för barnvagnar och cyklar.
 • För allas trivsel ska du vara aktsam och vårda föreningens egendom väl.
 • Lämna aldrig dörrar till förråd eller gemensamma utrymmen olåsta.
 • Lämna inte ut portkoder till obehöriga.
 • Respektera parkeringsbestämmelserna och se till att dina gäster parkerar
  på gästparkeringen,  ej boende som hyr parkeringsplats.
 • Ta del av den information som finns på väggarna i soprummet om vad som får slängas i de olika kärlen. Det som inte får slängas där, ska du själv transportera till återvinningsstation, t.ex Hagby i Täby.
 • Lås motorvärmarskåpen och ha inte strömförande kabel kvar i skåpet när bilen inte står parkerad.
 • Hyr inte ut bostaden utan styrelsens medgivande.
 • Placera inte ut fågelmat — det drar till sig duvor och råttor.

Skötselpärm

 • Till varje lägenhet hör en skötselpärm, som bl.a. behandlar skötsel av lägenhetens fasta inredning. Det ingår även en bostadspärm. Det är ditt ansvar att ta del av dessa pärmar och följa pärmens instruktioner. Vid utflyttning ska skötselpärmen och bostadspärmen överlämnas till den nyinflyttade.

Balkonger

 • Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av räcket. Se till att vatten och skräp etc. inte kommer ner på din grannes balkong eller uteplats.
 • Om du önskar sätta upp balkongskydd eller markis ska regler om färg och utförande följas. Fabrikat: Sandax Färg: Mellangrå 94/15, rak kant. Kontakta alltid styrelsen först. Anlita behörig montör. Om du önskar glasa in din balkong måste du kontakta styrelsen, då bygglov krävs.

Uteplatser

 •  Vid utbyggnad av uteplatser gäller de bestämmelser som föreningen har. Kontakta styrelsen för instruktioner och avtal.
 •  Du ansvarar själv för att olja in ev. staket och altangolv som bör göras varannat år. Använd om möjligt miljövänliga produkter.
 •  Den boende sköter själv om egna planteringar runt uteplatser.
 •  Om du vill sätta upp markis: se Balkonger ovan. Samma regler gäller.

Gården

 •  Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om vi använder de cykelställ som finns.
 • På innergården får bilar endast i undantagsfall finnas, t.ex vid i- och urlastning och då endast korta stunder. Om du måste köra bil på gården ska du vara mycket aktsam.
 • Se till att ta hand om egna ägodelar på gården och lämna ingen som någon kan göra illa sig på.
 • Det är förbjudet att släppa upp raketer, kinesiska lyktor och liknande från gård, balkong och uteplats.

Grillning

 • Du får grilla med kol/briketter på grillplatsen på innergården, kom ihåg brandsläckare. Du får inte slänga överbliven kol i buskarna, pga brandrisk. På balkong och uteplats får du använda el-eller gasolgrill. Tänk på att ha brandsläckare tillgänglig.

Trivsel

 • Normalt ska det vara lugnt hos oss mellan 22.00 och 07.00, gärna längre på helgmorgnar.
 • Informera gärna dina grannar om du planerar en fest.
 • Borrning o.dyl. sker vardagar fram till kl. 21 och helger fram till kl.19.00.
 • Tänk på att ditt golv är en grannes tak, så håll volymen på TV, stereo mm
  nere.

Renovering

 • Ta alltid kontakt med styrelsen inför större renovering, för att vara säker på vad du får göra.
  Vid kontakt med styrelsen

Maria, Beryl, Tomas, Ingrid U och Jens
info@brfskogsbrynet.se och www.brfskogsbrynet.se
Jourtelefon 070- 360 04 50 Måndag-Fredag 17.00-20.00