Styrelsen i föreningen arbetar för att vårda föreningens egendom väl. Genom att sänka fasta kostnader och vi utgår från den framtagna underhållsplanen som i första hand berör de närmaste åren 2019-2021. Det finns även en långsiktig plan på åtgärder framöver från året 2021 och framåt som även den utgår från underhållsplanen.

Installation av solcellsanläggning på våra hustak har genomförts med Svea Solar AB som entreprenör med start från 4 juni till 18 oktober 2019.  Dagen då vi startade upp vår solcellsanläggning efter slutfört arbete var 2019-10-18. De boende kommer att få statistik på hur mycket elöverskott vi har fått ihop per månad i samband med informationsbladet.

Beslut togs i maj 2019 att ta in nya entreprenörer för trädgård, snöröjning och trappstädning. När det gäller trädgård och snöröjning har vi valt en entreprenör som heter Crafttech AB och har sitt säte i Vallentuna samt Städhuset som städar våra trapphus och även ombesörjer entrémattor i våra portar under vinterhalvåret.