Teknisk Förvaltning och Fastighetsskötsel genom SBC

För att säkra upp de tekniska och fastighetsskötseln inom vårt området i BRF Skogsbrynet så har vi tecknat ett avtal med SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB från mars 2020. I stadgarna framgår det vilka ansvarsområden som ligger på förening eller den boende.

Notera att om en felanmälan inte leder till att SBC hittar något fel så kan den boende få bekosta inspektionen.

Vid felanmälan

skriv en förklara så utförligt som möjligt vad som är fel och skicka det till:

info@brfskogsbrynet.se

MVH Styrelsen i BRF Skogsbrynet i Vallentuna