Ansöka om tillfällig uthyrning i andrahand. 

Ibland kan en medlem ha skäl att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, vilket styrelsen i vissa fall kan ge tillstånd till. Då ska bostadsrättshavaren vända sig till styrelsen med en ansökan om att få hyra ut bostadsrätten i andra hand. Ansökan ska ange skälet till uthyrningen, vem som ska bo där och under vilken tid.

Att hyra ut är en temporär lösning på en tillfällig situation. Som regel vill vi i BRF Skogsbrynet ha medlemmar som faktiskt bor i föreningen och därmed har möjligheten att vara närvarande, aktiva och engagerade.

Vanliga skäl till att hyra ut sin bostad och som är giltiga en viss tid kan vara:

  • Arbete på annan ort, till exempel utomlands *
  • Studier på annan ort* eller utomlands. *
  • Vård av anhörig på annan ort *
  • Uthyrning till närstående.
  • Provboende som sambo
  • Militärtjänstgöring

*Definitionen för ”annan ort” anses vara 8–10 mils pendlingsavstånd enkel väg och minst 90 minuters restid.

En hyresperiod är 1 år i taget och prövas från fall till fall. Vid arbete eller studier på annan ort kan förlängning tänkas godkännas men överlag vill vi hålla uthyrning i föreningen till ett minimum och tillåta i regel max 1 år.

Om en medlem hyr ut utan tillstånd måste styrelsen agera.

Kan en styrelse neka ansökan om uthyrning även om medlemmen har giltigt skäl?

Ja! – Här följer några exempel på sådana anledningar.

  • Föreningen är liten och har svårt att få medlemmar att arbeta i styrelsen eller delta i förvaltningen. Då kan medlemmen, trots giltigt skäl, få ett nej.
  • Medlemmen vill hyra ut till en släkting som tidigare bott i föreningen och som då tex spelat hög musik, kastat saker från balkongen eller släppt in obehöriga i föreningens utrymmen. Föreningen har då befogad anledning att neka.
  • Föräldrar vill hyra ut en lägenhet i föreningens hus, trots att de själva aldrig bott där. Skälet är tex att lägenheten så småningom kanske ska bebos av ett barn. Bostadsrättshavarna har inga planer på att någonsin bo där själva. Föreningen har då befogad anledning att tro att det handlar om spekulation och att dessa medlemmar aldrig kommer att engagera sig i exempelvis styrelsearbete, delta i möten eller städdagar och kan därmed neka.

 

Vänligen kontakta stryelsen på info@brfskogsbrynet.se vid eventuella frågor om uthyrning.